Agapornis

Agapornisy v priemere dosahujú dĺžku 13-17cm a hmotnosť okolo 40-60 gramov. Pre tieto papagáje je charakteristickým znakom malá, zavalitá postava a krátky, tupo zakončený chvost.

Vďaka svojím telesným proporciám sú agapornisy zaraďované medzi najmenšie druhy papagájov na svete. Agapornisy majú výrazný zobák a viacero ich druhov má okolo očí kontrastné lemovanie. U papagájov tohto rodu dominuje pestré plošné sfarbenie jednotlivých partií tela v odtieňoch zelenej, červenej, modrej či v škále žltých farieb. V sfarbení agapornisov sa vyskytuje mnoho rôznych mutácií. Pohlavný dimorfizmus u väčšiny papagájov rodu agapornis je nevýrazný. Pohlavie sa dá dobr rozlíšiť iba u troch drugov: agapornisa etópskeho, agapornisa šedohlavého a u agapornisa oranžovohlavého.

Vo voľnej prírode prežívajú agapornisy v malých kŕdľoch a živia sa väčšinou ovocím, zelenou potravou, niektorými trávami a semenami. Agapornis etiópsky sa živí aj hmyzom a plodmi figovníka. V rode Agapornis je zahrnutých deväť druhov papagájov. Územia výskytu ôsmich druhov sú geograficky oddelené na africkom kontinente, deviaty druh, agapornis sivý (Agapornis canus), patrí k pôvodným živočíchom žijúcim na ostrove Madagaskar.

Základné údaje

Odborný názov:

Agapornis

Rad:

Papagáje

Čelaď:

Papagájovité

Výskyt:

listnaté lesy

Váha:

40 – 60g

Rozmery:

13 – 17cm

agapornis
Výskyt
vektorová mapa afriky
Oškerda 396, 023 32 Snežnica